INHouse

בית להשקעות נדל"ן בינלאומיות

INHouse

בית להשקעות נדל"ן בינלאומיות

אודות INHouse

מומחים באיתור הזדמנויות נדל"ן ובניהול קרנות מניבות

אודות INHouse

מומחים באיתור הזדמנויות נדל"ן ובניהול קרנות מניבות

INHouse פנטה ריי בע"מ נוסדה בשנת 1997. בשנת 2009 החברה החלה את פעילותה בתחום הנדל"ן בארה"ב.
לאחר שנים רבות של ניסיון, רקמנו קשרים הדוקים עם מגוון רחב של יזמים ואנשים מקצוע מקומיים אשר עומדים בסטנדרטים שהצבנו לעצמנו. אנו מתמחים ומרכזים את עיקר פעילותינו בפרויקטים של התחדשות עירונית בשכונות מרכזיות בערים הגדולות בארה"ב. אנו מגבים את פעילותנו במערך מקומי המשלב מעקב הדוק ושוטף, הן על הפרויקטים והן על מצב השוק. מערך זה מאפשר את מימוש האסטרטגיה שלנו, המצריכה הבנה מעמיקה של השוק המקומי ויכולת לחזות שינויים עתידיים.

החברה רואה לנגד עיניה את הצרכים של המשקיע ומאפשרת לו ניהול גמיש של הכספים. תהליך ההשקעה פשוט, ברור ומלווה באופן הדוק על ידי מערך קשרי הלקוחות שלנו. כמו כן, אנו רואים במשקיעינו שותפים ומציעים להם אפשרויות מגוונות לניהול תיק השקעות נדל"ן בהתאמה אישית.
עד כה ליווינו וניהלנו עשרות עסקאות הכוללות אלפי יחידות מגורים. המשקיעים השותפים בעסקאות נהנים מדיווח שוטף על מצב נכסיהם. משקיעים רבים מימשו את כספם ושבו להשקיע בעסקאות נוספות.

לאחרונה השקנו את INTEGO: קרן במסלול IRA המאפשרת לראשונה לכל אחד לגוון את אפיקי הפנסיה עם קרן מבוססת נדל"ן.

למה INHouse?

אסטרטגיית השקעה

מתווה החוב
הסיכון היזמי בפרוייקטי נדל"ן נובע מחוסר הוודאות ביחס למשך הפרוייקטים ועלותם. השקעה בחוב מצויה ברמת סיכון נמוכה משמעותית ביחס להשקעה בהון (Equity) כיוון שהסיכון היזמי מנוטרל. ה"טרנד" החם בשוק בארצות הברית הינו מעבר להשקעות במתווה חוב. מזה שלוש שנים, גופים מרכזיים כ- Blackstone מובילים את המעבר מהשקעה בהון להשקעה בחוב.
סוגי ההלוואות
הלוואה ראשונה (First Loan)
הלוואות המשמשות לרכישת נדל"ן והלוואות ליווי לשלב הבנייה.

הלוואה שניה (Mezzanine)
הלוואות המשמשות להשלמת ההון העצמי של היזם הנדרש לשלב הבנייה.
התנהלות מול רשויות המס
בישראל מנהל השותפות ורואה החשבון מדווחים לרשויות המס ומנכים את חיובי המס במקור. בארה"ב, השותפות עומדת בתקנות ה-PIE (Portfolio Interest Exemption). תקנות אלה מאפשרות: פטור מרישום ברשויות המס בארה"ב. פטור מתשלום ודיווח מס בארה"ב.
גידור סיכונים
הנכסים המשמשים כבטוחות נבחרים בהתאם לפרמטרים קבועים מראש ונבחנים ע"י בעלי תפקידים עם ניסיון רב בתחום.

אסטרטגיית השקעה

מצפן כחול ובתוכו איור של יבשת אמריקה בבגוון אפרפר בהיר

מתווה החוב

הסיכון היזמי בפרוייקטי נדל"ן נובע מחוסר הוודאות ביחס למשך הפרוייקטים ועלותם.
השקעה בחוב מצויה ברמת סיכון נמוכה משמעותית ביחס להשקעה בהון (Equity) כיון שהסיכון היזמי מנוטרל.
ה"טרנד" החם בשוק בארצות הברית הינו מעבר להשקעות במתווה חוב. מזה שלוש שנים, גופים מרכזיים כ- Blackstone מובילים את המעבר מהשקעה בהון להשקעה בחוב.

סוגי ההלוואות

הלוואה ראשונה (First Loan)
הלוואות המשמשות לרכישת נדל"ן והלוואות ליווי לשלב הבנייה.

הלוואה שנייה (Mezzanine)
הלוואות המשמשות להשלמת ההון העצמי של היזם הנדרש לשלב הבנייה.

גידור סיכונים

הנכסים המשמשים כבטוחות נבחרים בהתאם לפרמטרים קבועים מראש ונבחנים ע"י בעלי תפקידים עם ניסיון רב בתחום.

התנהלות מול רשויות המס

בישראל מנהל השותפות ורואה החשבון מדווחים לרשויות המס ומנכים את חיובי המס במקור.
בארה"ב , השותפות עומדת בתקנות ה-PIE
(Portfolio Interest Exemption).
תקנות אלה מאפשרות:
פטור מרישום ברשויות המס בארה"ב
פטור מתשלום ודיווח מס בארה"ב

תהליך ההשקעה

תהליך ההשקעה בארה"ב דרך חברת אינהאוס

תהליך ההשקעה

תהליך ההשקעה למובייל

פורטפוליו

החל מהקמתה INHouse איתרה וליוותה עשרות פרויקטים מסוגים שונים. רוב הנכסים נרכשו כעסקאות השבחה וחלקן כנדל"ן מניב. המחיר בו נרכשים הנכסים, גובה הריבית ותהליכי ההשבחה המוצלחים מאפשרים יחס אטרקטיבי בין סיכוי לסיכון בעסקאות.

הצוות

יצירת קשר

03-5750581 | Office@inhouse-in.com | בניין ב.ס.ר 3 – מצדה 9, בני ברק


יצירת קשר

03-5750581
Office@inhouse-in.com
ב.ס.ר 3, מצדה 9, בני ברק